vychovatelka ŠDBc. Petra Kučerováemail: sdprobluz@dolni-prim.cz

 Školní družinu tvoří jedno oddělení, které mohou navštěvovat žáci 1.- 5. ročníku. Pro svou činnost využívá družina obě učebny s přístupem k počítačům, chodbu s pingpongovým stolem a fotbálkem, k pohybovým aktivitám tělocvičnu v budově školy. Dále venkovní prostory – hřiště s umělým povrchem vhodné pro míčové a jiné aktivity, rozlehlou zahradu i koupaliště vedle školy. Samozřejmostí jsou vycházky do přírody i nedalekého lesa.

Družina je místem pro zájmové využití dětí, místem pro aktivní odpočinek, regeneraci sil dětí po vyučování, ale i místo pro upevnění kamarádských vztahů.

Děti se vzdělávají v různých oblastech zaměřených především na tělesnou, výtvarnou, literární a pracovní výchovu. Velmi oblíbené jsou i polytechnické činnosti, u kterých si děti rozvíjí myšlení a motoriku. V neposlední řadě dbáme na pravidla slušného chování, vzájemnou spolupráci a podporu samostatnosti.

Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisovém lístku.

Provoz školní družiny:

6.30 – 7:30 hod – ranní dohled příchod žáků ráno do školy v čase před 7:30 je možný po předchozí dohodě ( uvedeno v přihlášce)

11.45 – 16:15 hod – odpolední družina – příchod žáků do odpolední družiny po skončení jejich vyučování (dle rozvrhu)