zástupkyně pro předškolní vzděláváníBc. Zuzana Dvořákováemail: msprobluz@dolni-prim.cz
učitelkaMartina Bártová, DiS.

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“

Jsme mateřskou školou, malou, rodinnou, s důrazem na individuální

 přístup k dětem.

Budova základní a mateřské školy je umístěna v klidné části obce, a díky tomu mají děti blízko k přírodě, tradicím a hodnotám s tím spojenými.

Výchova a vzdělávání dětí probíhá, podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na :

Individuální přístuppři vzdělávání a předškolní přípravě dětí se snažíme respektovat individualitu každého dítěte. V naší školce respektujeme jejich jedinečnost.

Otevřenost a profesionalitu – naše snaha směřuje k tomu, aby dítě mateřskou školu navštěvovalo rádo a bylo v ní šťastné a spokojené. I z tohoto důvodu také úzce spolupracujeme s rodiči našich dětí a dbáme na vzájemnou otevřenou komunikaci.

Pobyt v přírodědenně chodíme ven na čerstvý vzduch a za poznáním. K dispozici máme klidné prostředí v okolí mateřské školy, školní zahradu a na ní spoustu environmentálního, sportovního, kreativního vyžití pro děti.

V centru pozornosti stojí vždy dítě.