V rámci odpoledních činností ve školní družině se děti pravidelně věnují čtení. Každou středu po obědě mají čtěnářskou chvilku, během které děti čtou jimi vybranou knihu, převypravují příběh a žáci první třídy trénují slabiky čtením ze slabikáře. Děti si tím zároveň odpočinou a naberou síly na odpolední zájmové kroužky.

Čtenářská chvilka