Během odpoledních činností ve školní družině se žáci věnují výtvarným, sportovním, přírodovědným a polytechnickým činnostem. Výtvarné činnosti bývají často skupinové práce při kterých se žáci učí spolupracovat a zároveň si pomáhat. Velmi oblíbené jsou polytechnické činnosti, které nejen stmelují kolektiv, ale také si žáci trénují logické myšlení a jemnou motoriku. Práce žáků můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Odpolední činnosti