Každý školní rok pořádáme a účastníme se mnoha kulturních, výtvarných i sportovních akcí. Tradicí se stala vánoční besídka, kde děti předvedou, co se naučily od začátku školního roku. V budově školy se při rozsvíceném vánočním stromečku scházejí děti, učitelé, rodiče a příbuzní dětí a zastupitelé obce. Děti mají pod stromečkem vždy plno krásných dárků od Obecního úřadu a sponzorů.

Naši žáci reprezentují školu ve sportovních soutěžích.

Pravidelně navštěvujeme divadelní, koncertní a filmová představení v Hradci Králové a naučný program na Hvězdárně.

V prosinci pořádáme Mikulášskou nadílku.

V únoru se děti pobaví na školním karnevalu.

Účastníme se naučných exkurzí.

Jezdíme na poznávací školní výlet či školu v přírodě.

Závěr školního roku patří atraktivní akci pro žáky 5. ročníku “Probluzské dobrodružství aneb Nocování ve škole”.