Daniel Tichý – 2. místo běh na 50 m, 1.místo běh na 300 m,

Dorotka Vycpálková -1. místo běh na 300 m,  2. místo skok daleký,

Michal Malý – 1. místo skok daleký, 3. místo běh na 50 m, 2. místo běh na 300 m, 4. místo hod kriketovým míčkem,

Tereza Tejklová – 4. místo běh na 300 m. Všem závodníkům blahopřejeme!

Oblastní atletické přebory