Logopedická depistáž v MŠ  19.10.2023 od 8:30 hod v prostorách školky

Ideální věk na diagnostiku :  od 4 let věku dítěte

Diagnostika je zdarma.

Kdo má zájem o diagnostiku musí vyplnit žádost, předá p. učitelce a zapíše dítě do připravené  tabulky .

Logopedická depistáž