1.5. a 8.5. Státní svátek

13. 5. Přednáška prevence – bezpečné chování, kyberšikana

23. 5. Turnaj ve vybíjené v Nechanicích – vybraní žáci

27. 5. Školní výlet do Prahy – informace budou upřesněny

28. 5. Atletické přebory v Dohalicích – nejlepší atleti

29. 5. Fotografování tříd

19. – 21. 6. Malé probluzské dobrodružství aneb nocování ve škole

28. 6. Slavnostní předávání vysvědčení

Plán na květen a červen ZŠ