4. 9. Slavnostní zahájení školního roku – první vyučovací hodina

5. 9. Třídnické práce, předání rozvrhů, vyučování ukončeno v 11:40

6. 9. Výuka dle rozvrhu

12. 9. Společná třídní schůzka v I. třídě od 15:00 hodin

19. 9. Přírodovědná vycházka do lesa spojená se sběrem hub (vhodné oblečení, obuv a košík s sebou) – první dvě hodiny bude probíhat vyučování

27. 9. Kloboukový den – žáci si přinesou vlastní klobouk, který si společně podzimně nazdobí

28. 9. Státní svátek

29. 9. Ředitelské volno

Plán na září ZŠ