1. 6. Dětský den aneb zábavné dopoledne na Hrádku – s sebou batůžek s pitím, školní svačiny zajištěny, kapesné, vhodné oblečení. Odjezd ze školy v 8: 30, návrat ve 12:30 hodin.

6. 6. Atletické přebory v Dohalicích ( přesunuto z 30. 5.) – odjezd 8:30 hodin, vybraní žáci

8. 6. Přednáška – primární prevence, kyberšikana

19. 6. – 23. 6. – Škola v přírodě

30. 6. – Ukončení školního roku – vysvědčení

Plán na červen ZŠ