V pátek 18.11.2022 od 8:45 hod v prostorách školky.

Ideální věk na diagnostiku :  od 4 let věku dítěte

Diagnostika je zdarma.

Kdo má zájem o diagnostiku musí vyplnit žádost, předá pí. učitelce a zapíše dítě do připravené  tabulky.

Logopedická depistáž v MŠ