Dne  6. 9. 2022 úterý v 16:30  hod se koná informativní schůzka rodičů.

Program: organizace školního roku, plán akcí, školní řád, atd.

Jste srdečně zváni, účast bez dětí. 

Těšíme se.

Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ