12. 5. Výchovný koncert v sále Adalbertina, návštěva Muzea HK

14. 5. Vystoupení ZŠ a MŠ na 130. výročí založení SDH (11:00 – 12:00 hodin)

19. 5. Beseda – historie obce, školy od 10:00 hodin

26. 5. Turnaj ve vybíjené v ZŠ Nechanice (1. – 3. ročník vybraní žáci)

30. 5. Fotografování tříd

Plán na květen ZŠ