3. 1. 2022 – Zahájení výuky

Plavecký výcvik – středy

10. – 14. 1. – Odpolední lyžařský kurz

18. 1. Konzultace o prospěchu a chování žáků 15:00 – 16:30 hodin

31. 1. Vysvědčení za I. pololetí

4. 2. Pololetní prázdniny

7. 2. – 11. 2. – Jarní prázdniny

Plán na leden ZŠ