Ideální věk na diagnostiku :  od 4 let věku dítěte

Diagnostika je zdarma.

Kdo má zájem o diagnostiku musí vyplnit žádost, předá p. učitelce a zapíše dítě do připravené  tabulky v šatně.

Logopedická depistáž v MŠ 4.11.2021 v dopoledních hodinách