Vzhledem k novele vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30. 12. 2011, zvyšují od 1. 4. 2019 finanční limit určené pro nákup potravin a ceny stravování takto:

Strávníci MŠ do 6 letStrávníci ZŠ 7 – 10 letStrávníci 11 – 14 let
Přesnídávka8,- Kč11,- Kč11,- Kč
Oběd20,- Kč24,- Kč26,- Kč
Svačina8,- Kč9,- Kč9,- Kč
Změna cen stravného